EFOP pályázat

EFOP – 3. 3. 2 – 16 – 2016 – 00155
Kulturális intézmények a Köznevelés eredményességéért

A szerződött támogatás összege: 29.995.700 Ft
100 % vissza nem térítendő támogatás

A projekt befejezésének dátuma: 2019.08.31.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

Az Összpróba Alapítvány részvétele az oktatásban a köznevelés eredményessége érdekében

„Minden, ami nyilvánosság előtt játszódik, olyan, mint a színház. Éppen ezért, akiket rövid időn belül a közéletbe küldenek, úgy neveljék, hogy ott megfelelően állják meg a helyüket, s a rájuk bízott feladatokat kellően végezzék el.”

/részlet Comenius sárospataki Schola Ludusából/

A projekt célja:

Az általunk alkotott koncepció célja, hogy feloldja a diákokban a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó gátlásokat. Szeretnénk megértetni velük, hogy mindenki tehetséges valamiben és a tehetségét – miután felismerte – kamatoztatni is tudja.

Az iskolákkal való folyamatos és szoros kapcsolatnak és folytonos kommunikációnak köszönhetően így több hátrányos helyzetű települést támogatunk a fiatalok személyiségfejlesztésében.

A kiválasztott tématerületek, illetve a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek és programok:

Havi szakkörök:

A projektben szereplő havi szakkörök célja nem más, mint a következő 7 pont megvalósítása, elérése, természetesen drámajátékos foglalkozások, színházi tanórák, előadás elemzések, megbeszélések keretében.

A drámapedagógia ugyanis:

  1. az eseményt befolyásoló, tevékeny résztvevővé teszi a gyermeket (felnőttet);
  2. gondoskodik az eseményeket indító, kedvező kedélyállapotról;
  3. hozzásegíti a gyermeket (felnőttet) ahhoz, hogy elfogadja önmagát;
  4. mindent, ami az együttlétek során megfogalmazódik (elsajátítandó normák, értékek, ismeretek stb.) személyes élménnyé, cselekvéssé alakít át;
  5. optimalizálja a tanári magatartást, fejleszti az emocionális kompetenciát;
  6. fejleszti a társas interakciót;
  7. természetes állapottá teszi a felfedező, belső indíttatású, élményként megélhető helyzeteket, magatartásmódokat, problémamegoldásokat.

Témahét: Összpróba Összművészeti Alkotótábor

A tábor egy turnusa alatt olyan produkció létrehozásán dolgoznak a diákok, amit az utolsó estén mutatnak be a többi táborlakónak és az érdeklődő családtagoknak.

Az egyhetes tábor ideje alatt különféle foglalkozásokon vesznek részt a táborozók, mint: színházi, filmes és táncos programok.

A színházi foglalkozás az előadó-művészet gyakorlati oldalát igyekszik bemutatni a színpadi játék érzelmi és technikai hátterének megismertetése és lehetőség szerinti elsajátíttatása révén. A tanórák összetételében igyekszünk azt megvalósítani, hogy a szélesebb értelemben vett színházi életet ismertessük meg a fiatalokkal. A táborozó új ismeretekkel gazdagszik, a szakmai tanároktól pedig segítséget, iránymutatást, tanácsot kaphat. Azoknak sincs izgulnivalójuk, akik szakmai előképzettség, színpadi tapasztalat nélkül érkeznek a táborba, hiszen mind a kurzusvezető tanárok, mind a drámapedagógusok és egyéb szakemberek mindenkire kiterjedő figyelemmel segítik azokat is, akik először vesznek részt egy előadás létrehozásában.

A film foglalkozás során a diákok betekinthetnek a filmkészítés folyamatába,  a forgatókönyvírástól kezdve, a forgatáson át, az elkészült nyersanyag megvágásáig. Mód nyílik tehát megtapasztalni egy valódi forgatás hangulatát, valamint önálló munkákat is létrehozni.

A táncos foglalkozások résztvevői a klasszikus tánc elemeit is felhasználó kortárs tánc különféle technikáival (improvizációs technikák, kontakttánc, stb.) ismerkedhetnek meg. Megízlelhetik a mozgás, a tánc örömét.

3K Program

A 3K programunk bemutatását az Összpróba Alapítvány zászlajára tűzött mondatával tudjuk jellemezni:

„Minden, ami nyilvánosság előtt játszódik, olyan, mint a színház. Éppen ezért, akiket rövid időn belül a közéletbe küldenek, úgy neveljék, hogy ott megfelelően állják meg a helyüket, s a rájuk bízott feladatokat kellően végezzék el.”

részlet Comenius sárospataki Schola Ludusából

A „3K” cím játékosan a három téma kezdőbetüjéből adódik. Három lépcsőfok, három alkalom, három játékos ismeretszerzés.  A célunk most sem lehet más, mint az igényes kultúrára való nevelés, a közösségi integráció, a művészetek személyiségfejlesztésben gyakorolt pozitív szerepének erősítése, az önálló, kreatív gondolkodásra ösztönzés, valamint az ifjúság művelődési színtereinek gazdagítása. A pedagógia egyik elsődleges funkciója a személyiség tervszerű fejlesztése.

Költészet

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik. Ebből az alkalomból  az április hónapot a költészetnek szenteli az Összpróba Alapítvány. Amint a színház úgy a költészet is minden napunk része csak valahogyan az újjabb időkben egyre észrevétlenebbűl.  Már a tömörített időből is egyre kevesebb van amit az ifjak a versek megértésére és megérzésére fordítanak. Új megközelítési formákban gondolkodunk. Színész autómata. Egy berendezés, számtalan élmény. A berendezés  fizetőeszköze a  jó válaszok és az állomásokon gyűjtött kuponok. A témanap az iskola minden zeg-zugát igényben veszi. Térkép alapján tájékozhatnak az egyes állomások hollétéről. Az egyes állomásokon a kérdésekre adott helyes válaszok alkalmával kuponokat, „színész automata zsetonokat „ kapnak a résztvevők. Az egyes állomások , beleértve a színészautomatát,  verseket  és költőket idéznek meg korhű jelmezben. A kortárs költészet is helyet kap az állomások között. Végrehajtók: Szlemmerek, Theatre  in Education (TIE), Drama in Education (DIE) és profi színészek.

Környezetvédelem

Témanapunk alkalmával a Somogy megye természeti értékeinek megőrzéséért szeretnénk hitet tenni. Meggyőződésünk, hogy csak a táj hagyományain, adottságain alapuló fenntartható gazdálkodás szolgálhatja a fiatal életek boldogulását, fejlődését, ökológiai értékeink fennmaradását. Játszók és végrehajtók: Profi színészek és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Somogy Természetvédelmi Szervezetet munkatársai.

Kommunikáció

Azok a gyerekek, akik programunkban részt vesznek, megismerhetik il. az időkorlátok miatt meríthetnek az emberek közötti kommunikáció formáiból, viselkedési normákat sajátíthatnak el, részben kritikai szemlélettel távozhatnak foglalkozásainkról – más szemmel tekinthetnek az őket körülvevő világra. A közös munka összegzése az, hogy a „témanap” alkalmával létrehozott élő-képeket, bemutatható anyagot a foglalkozáson résztvevők bemutathatják egymásnak.  Témanap vezetők TIE, DIE  és profi színészek.

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények: