EFOP pályázat

EFOP – 3. 3. 2 – 16 – 2016 – 00155
Kulturális intézmények a Köznevelés eredményességéért

 

„Minden, ami nyilvánosság előtt játszódik, olyan, mint a színház. Éppen ezért, akiket rövid időn belül a közéletbe küldenek, úgy neveljék, hogy ott megfelelően állják meg a helyüket, s a rájuk bízott feladatokat kellően végezzék el.”

/részlet Comenius sárospataki Schola Ludusából/

A projekt célja:

Az általunk alkotott koncepció célja, hogy feloldja a diákokban a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó gátlásokat. Szeretnénk megértetni velük, hogy mindenki tehetséges valamiben és a tehetségét – miután felismerte – kamatoztatni is tudja.

Az iskolákkal való folyamatos és szoros kapcsolatnak és folytonos kommunikációnak köszönhetően így több hátrányos helyzetű települést támogatunk a fiatalok személyiségfejlesztésében.

 

A kiválasztott tématerületek, illetve a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek és programok:

Havi szakkörök:

A projektben szereplő havi szakkörök célja nem más, mint a következő 7 pont megvalósítása, elérése, természetesen drámajátékos foglalkozások, színházi tanórák, előadás elemzések, megbeszélések keretében.

A drámapedagógia ugyanis:

  1. az eseményt befolyásoló, tevékeny résztvevővé teszi a gyermeket (felnőttet);
  2. gondoskodik az eseményeket indító, kedvező kedélyállapotról;
  3. hozzásegíti a gyermeket (felnőttet) ahhoz, hogy elfogadja önmagát;
  4. mindent, ami az együttlétek során megfogalmazódik (elsajátítandó normák, értékek, ismeretek stb.) személyes élménnyé, cselekvéssé alakít át;
  5. optimalizálja a tanári magatartást, fejleszti az emocionális kompetenciát;
  6. fejleszti a társas interakciót;
  7. természetes állapottá teszi a felfedező, belső indíttatású, élményként megélhető helyzeteket, magatartásmódokat, problémamegoldásokat.

Témahét: Összpróba Összművészeti Alkotótábor

A tábor egy turnusa alatt olyan produkció létrehozásán dolgoznak a diákok, amit az utolsó estén mutatnak be a többi táborlakónak és az érdeklődő családtagoknak.

Az egyhetes tábor ideje alatt különféle foglalkozásokon vesznek részt a táborozók, mint: színházi, filmes és táncos programok.

A színházi foglalkozás az előadó-művészet gyakorlati oldalát igyekszik bemutatni a színpadi játék érzelmi és technikai hátterének megismertetése és lehetőség szerinti elsajátíttatása révén. A tanórák összetételében igyekszünk azt megvalósítani, hogy a szélesebb értelemben vett színházi életet ismertessük meg a fiatalokkal. A táborozó új ismeretekkel gazdagszik, a szakmai tanároktól pedig segítséget, iránymutatást, tanácsot kaphat. Azoknak sincs izgulnivalójuk, akik szakmai előképzettség, színpadi tapasztalat nélkül érkeznek a táborba, hiszen mind a kurzusvezető tanárok, mind a drámapedagógusok és egyéb szakemberek mindenkire kiterjedő figyelemmel segítik azokat is, akik először vesznek részt egy előadás létrehozásában.

A film foglalkozás során a diákok betekinthetnek a filmkészítés folyamatába,  a forgatókönyvírástól kezdve, a forgatáson át, az elkészült nyersanyag megvágásáig. Mód nyílik tehát megtapasztalni egy valódi forgatás hangulatát, valamint önálló munkákat is létrehozni.

A táncos foglalkozások résztvevői a klasszikus tánc elemeit is felhasználó kortárs tánc különféle technikáival (improvizációs technikák, kontakttánc, stb.) ismerkedhetnek meg. Megízlelhetik a mozgás, a tánc örömét.

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények: