Adatvédelem

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az Összpróba Alapítvány adatkezelési szabályzata

Az adatok kezelője és a weboldal üzemeltetője: Összpróba Alapítvány, 1077
Budapest, Wesselényi u. 6. a továbbiakban Üzemeltető.

Az adatkezelés célja

A felhasználó által megadott egyéb adatokat az Üzemeltető kizárólag abból a célból
használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó
részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:
– hírleveleink eljuttatásához;
– belső nyilvántartásához;
– a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
– a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
– a Weboldal tartalmának testre szabásához;
– ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak, táborba jelentkezőknek minden fontos
információt a táborainkról és eseményeinkről.

Az Összpróba Alapítvány rendezvényeire (kultkikoto.jegy.hu oldalon) online
megváltott jegyek során megadott személyes információk kezeléséről
bővebben ITT tájékozódhat.

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon, faxon vagy levélben veheti fel a
Felhasználóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte. Az
Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az
így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan
kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika
készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan
formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi
beazonosítására.
Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi

közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi
hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt
szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.
Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben
kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt
elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb
esetben, amikor személyes adatait adja meg az Üzemeltető részére, lehetősége van
kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai
férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető
nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező
adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az
Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat
tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, az
adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az
Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről és
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen
célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai
címén, illetve az iroda@osszproba.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes
adatainak helyesbítését és törlését is.

A Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési
igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül
sor.

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy
megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést,
megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok
védelméért és biztonságáért.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Üzemeltető a tábor jelentkezésekből megszerzett személyes adatokat
kinyomtatva papíron az irodában és az Integrity Kft által üzemeltetett e-mail címén
elektronikusan tárolja.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok
védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az
erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi
rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az
egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük
alapul.

Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető
veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből
különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni.
Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát
(Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó
információt.

Privátszférát erősítő technológia

“Privacy-enhancing technologies for the Internet”, I. Goldberg, D. Wagner, E. Brewer,
IEEE Spring COMPCON, 1997
“Privacy-enhancing technologies for the Internet, II: Five years later”, Ian Goldberg,
PET 2002
“Privacy-enhancing technologies for the Internet, III: Ten years later”, Ian Goldberg,
in: “Digital Privacy: Theory, Technologies and Practices”, Alessandro Acquisti,
Stefanos Gritzalis, Costas Lambrinoudakis, and Sabrina De Capitani di Vimercati,
eds., 2007
“Privacy Handbook. Guidelines, Exposures, Policy Implementation, and International
Issues”, Albert J. Marcella, Jr.; Carol Stucki, 2003, p.262
Adatvédelmi információk

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)